رهبری
آدرس گروه های آموزشی جهت هماهنگی کلاسهای آنلاین

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ دانشجویان گرامی جهت هماهنگی کلاس های آنلاین و دانلود مطالب در گروه های زیر عضو شوند.
 
✅ حقوق مدنی ۲
 
✅ حقوق تجارت ۲
✅حقوق مدنی ۴
✅ آیین دادرسی مدنی ۱
 
✅حقوق تجارت ۴
 
✅ آیین دادرسی مدنی ۳
✅متون حقوقی 
✅ حقوق جزای عمومی ۳
✅ اندیشه اسلامی ۲
✅ تاریخ تحلیلی
✅ انقلاب اسلامی
✅ حسابداري ميانه
✅ميانه ٢
✅ حسابداري پيشرفته ٢
 
✅ ماليه عمومي
✅ ماليه عمومي و خط مشي
✅ اصول حسابداري ٢
✅ روانشناسي سازماني
 
✅ اقتصاد خرد
✅ زبان ماشین
✅زبان تخصصی
✅ بانک اطلاعاتی
✅ گرافیک
✅طراحی الگوریتم 
✅طراحی وب 
✅ معماری کامپیوتر
✅ریاضی گسسته
 ✅معادلات دیفرانسیل
✅مجموعه دروس ارائه شده گروه برق
 
 
✅کاربرد رایانه در ورزش
 
✅روش تدریس
✅ تاریخ تربیت بدنی
 
✅مدیریت اسکان
 
✅ مدیریت سازمان های ورزشی
 
✅ رشد حرکتی
 
✅ فیزیولوژی انسان
 
✅ روانشناسی ورزشی
✅ یادگیری حرکتی
 
✅مبانی روانی و اجتماعی در ورزش
 
✅ ورزش معلولین
 
 
✅حرکت شناسی
 
 
✅ بیومکانیک ورزشی
 
 
✅آناتومی
 
 
 
✅مبانی فلسفه تربیت بدنی
 
✅ فعالیت و تندرستی
 
 
✅کانال و گروه دروس ارائه شده آموزش زبان انگلیسی(خانم رحیمی)
‍ 
 
 
 
 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.