رهبری
ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته)

با توجه به بازگشایی سایت سنجش ویژه متقاضیان کارشناسی ناپیوسته رشته های موجود در مؤسسه آموزش عالی ابن یمین به شرح زیر می باشد.

عنوان رشته

کد رشته محل

علوم ورزشی

4973

علمی کاربردی حسابداری

5324

مهندسی تکنولوژی-برق قدرت

1812

مهندسی اجرایی عمران

4272

علمی کاربردی معماری

3415

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

2852

مهندسی تکنولوژی الکترونیک گرایش کاربردی

1510

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

1379

مهندسی تکنولوژی سخت افزار

3057

آموزش زبان انگلیسی

4788

مترجمی زبان انگلیسی

4807

متقاضیان جهت ثبت نام به سایت سنجش  (www.sanjesh.org) مراجعه نموده و کارت علاقه مندی به مؤسسه غیر انتفاعی را خریداری نمایند و مراحل ثبت نام را باتوجه به دفترچه راهنما تکمیل نمایند.

مهلت ثبت نام: از 10 اردیبهشت تا 16 اردیبهشت می باشد.

توجه!! متقاضیان دقت نمایند زمانی ثبت نام تکمیل می باشد که سامانه به متقاضی کدرهگیری ارائه دهد.

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.