رهبری
مراحل انتخاب پایان نامه دانشجویان ارشد

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با انتخاب پایان نامه موظف به رعایت مراحل زیر می باشند درغیر اینصورت اجازه دفاع از پایان نامه خود را ندارند.

 1.عنوان خود را در سامانه همانند جو ثبت کرده و نتیجه آن را به استاد مربوطه و تحصیلات تکمیلی مؤسسه ارائه دهند

2.پروپوزال خود را بعد از تصویب در گروه در سامانه ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری آن را به مؤسسه ارائه دهند.

3.دانشجو موظف می باشد پایان نامه خود را که مورد تایید استاد مربوطه قرار گرفته است در سامانه همانند جو ثبت و نتیجه آن را به مؤسسه تحویل دهد تا زمان دفاع برای دانشجو مشخص شود.

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.