رهبری
اطلاعیه در خصوص ثبت ایران داک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که دارای درس پایان نامه در ترم بهمن 97_96 می باشند بایستی تا تاریخ 96/12/15 عنوان پایان نامه خود را در سایت ایران داک ثبت نمایند. درغیر این صورت از دفاع دانشجو خودداری به عمل می آید

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.