رهبری
اطلاعیه جهت دریافت کارت ورود به جلسه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

تمامی دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به پرداخت شهریه خود تا تاریخ  96/10/10  به امور مالی مراجعه نمایند

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.