رهبری
اطلاعیه آموزش 1396/02/27 در خصوص پرداخت شهریه

قابل توجه دانشجویان محترم 

کلیه دانشجویان که شهریه خود را پرداخت ننموده اند ،موظفند تا مورخه 1396/03/05  نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

جهت پرداخت شهریه خود لطفاً به امور مالی مراجعه نمایید.

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.