رهبری
اطلاعیه کلاس های درس انقلاب و درس اندیشه

formats

 

 اطلاعیه کلاس های درس انقلاب و درس اندیشه    

کلاس های درس انقلاب درروزهای یکشنبه ساعت 18-16 برگزار می گردد.

کلاس های درس اندیشه در روز های یکشنبه  ساعت 20-18 برگزار می گردد.

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.